Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Infospray Media (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Infospray Media
Hammerensgade 1
1267 København K
CVR: 
33397372

Ønsker du at afmelde direkte markedsføring – kan du gøre det her: hej@rasmuslindgren.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

Levering af ydelser

Levering af vores vore produkter:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt eller tilmeldt dig.

Levering af nyhedsbreve:
Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Kundeservice:

Support i forbindelse med dine køb og nyhedsbrevsabonnementer samt øvrige henvendelser.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

• Navn

• Adresse

• E-mail

• Telefonnummer

• IP-adresse

• Betalingsoplysninger

• Købs- og betalingshistorik

• Brug af digitale ydelser

• Interesser og præferencer

• Evt. henvendelser til kundesupport

Følsomme oplysninger

• Vi behandlinger ingen oplysninger, der kan kategoriseres som følsomme.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

• Direkte fra dig

• Offentligt tilgængelige kilder f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikationer

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

• Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller produktydelse, som du er part i.

• Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

• Nødvendig for forfølgelsen af Inforspray Medias’ legitime interesse i at sende dig nyhedsbreve, kampagner og i øvrigt kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice.

• Udtrykkeligt samtykke.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

• Leverandører af tjenester, produkter, teknisk support og kundeservice.

• Leverancetjenester

• Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

• I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

• Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

• Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Business to business

Personoplysninger anvendes til levering af vores vore produkter, og til kontakt til virksomheden med henblik på levering af produkter og tjenester, som virksomheden har købt eller tilmeldt sig. Personoplysninger anvendes endvidere til at fremsende nyhedsbreve, som virksomheden har tilmeldt sig, og til support i forbindelse med køb, nyhedsbrevsabonnementer samt øvrige henvendelser.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

• Navn

• Adresse

• E-mail

• Telefonnummer

• IP-adresse

• Betalingsoplysninger

• Købs- og betalingshistorik

• Brug af digitale ydelser

• Interesser og præferencer

• Evt. henvendelser til kundesupport

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

• Direkte fra dig

• Offentligt tilgængelige kilder f.eks. telefonregister og geodemografiske klassifikationer

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

• Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller produktydelse, som virksomheden er part i.

• Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

• Nødvendig for forfølgelsen af Infospray Medias’ legitime interesse i at udsende nyhedsbreve, kampagner og i øvrigt kunne tilbyde virksomheden en effektiv kundeservice.

• Udtrykkeligt samtykke.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

• Leverandører af tjenester, produkter, teknisk support og kundeservice.

• Leverancetjenester

• Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

• I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare virksomhedens personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

• Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Markedsføring

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmeside og nyhedsbreve samt købshistorik) for at sende dig relevant markedsføring.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

• Navn

• Adresse

• E-mail

• Telefonnummer

• IP-adresse

• Købs- og betalingshistorik

• Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve

• Interesser og præferencer

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

• Direkte fra dig.

• Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier, telefonregister og geodemografiske klassifikationer

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

• Nødvendig for forfølgelsen af Infospray Medias’ legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

• Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice

• Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

(iv) Med henblik på markedsføring af vores produkter og tjenester til:

• Data- og analysebureauer

• Kreative og digitale bureaupartnere

• Konsulentvirksomheder

• Telemarketingbureauer

• Digitale mediapartnere

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

Vi opbevarer dine personoplysninger:

• Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Produktudvikling og statistik

Forretnings- og produktudvikling

• Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmesider til undersøgelser, statistik og analyser med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.

Statistik

• Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for dit og andres brug af vores hjemmeside og produkter.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside

• Personoplysninger indsamles ved dit brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser og produkter vi tilbyder.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

F.eks.:

• Navn

• Adresse,

• E-mail,

• Telefonnummer

• IP-adresse

• Købs- og betalingshistorik

• Brug af digitale ydelser herunder nyhedsbreve

• Interesser og præferencer herunder som indsamlet ved brug af cookies.

• Køn

• Alder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

• Direkte fra dig.

• Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier og geodemografiske klassifikationer.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

• Nødvendig for forfølgelsen af Inforspray Medias’ legitime interesse i at udvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, udarbejde statistikker, samt optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

(ii) Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:

• Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice

• Leverancetjenester

(iii) Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

(iv) Med henblik på udvikling og forbedring af vores produkter og tjenester til:

• Data- og analysebureauer

• Kreative og digitale bureaupartnere

• Konsulentvirksomheder

• Digitale mediapartnere

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt

• Hvis vi har et aktivt kundeforhold vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

• Hvis vi ikke har et aktivt kundeforhold, men du har afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve eller markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger indtil du trækker dette samtykke tilbage. Dette forudsætter, at vi ikke øvrigt er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

• Generelt vil personoplysninger om ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

3. Konsekvenser ved behandlingen

Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring vil vi analysere og profilere dig på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores markedsføring og øvrig kommunikationen så relevant som muligt for dig.

 

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS herunder USA, Indien, Vietnam.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

1. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, f. eks. til amerikanske virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

2. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af kontrakter.

5. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske:

• Navn, e-mail-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker et digitalt produkt

• Navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker levering af et fysisk produkt.

6.   Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at skrive til support@infpsray.dk.

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

• Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: hej@rasmuslindgren.dk 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via email, så frem det er muligt og hensigtsmæssigt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.rasmuslindgren.dk/persondatapolitik

Sidst opdateret: [02.12.2019]

Databehandling ang. Facebook

Databehandling ang. Simplero